O společnosti

Auditorská společnost ADUKO s.r.o. zahájila svou činnost v roce 2000, bezprostředně tím navázala na práci auditora – fyzické osoby s auditorskou praxí od roku 1991. Je držitelem osvědčení číslo 349 vydaného Komorou auditorů České republiky v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Společnost ADUKO s.r.o. je rovněž nositelem osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob při Komoře daňových poradců České republiky, které jsou oprávněny k poskytování daňového poradenství a s tím spojených služeb. Společnost zaměstnává auditory s osvědčením KA ČR, daňového poradce, asistenty auditora, spolupracuje s právníky a odbornými poradci.

Statutární zástupce: Ing. Milan Poláček

jednatel společnosti, auditor (ev.č. KA ČR 1838), daňový poradce (ev.č. KDP 1422), bilanční účetní, soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, odvětví ceny a odhady se specializací podniky.

Společnost má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem auditorské činnosti a daňového poradenství, jak vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech i zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.

 

Kontaktní adresa

ADUKO s.r.o.
ul. 17.listopadu 237
530 02 Pardubice

Telefon:
(+420) 466 511 696
(+420) 603 502 052 - jednatel
(+420) 734 178 389 - sekretariát

Email: aduko@aduko.cz
URL: http://www.aduko.cz

ADUKO s.r.o. - netfirmy.czAuditoři a audity - netfirmy.cz
Kontaktujte nás
Licence